بررسی اثربخشی آموزش بهبود کیفیت مدیریت بر انگیزه پیشرفت مدیران مقطع متوسطه آموزش و پرورش

بررسی اثربخشی آموزش بهبود کیفیت مدیریت بر انگیزه پیشرفت مدیران مقطع متوسطه آموزش و پرورش

دریافت

بررسی اثربخشی آموزش بهبود کیفیت مدیریت بر انگیزه پیشرفت مدیران مقطع متوسطه آموزش و پرورش

دسته بندي : علوم انسانی » مدیریت

جزئیات و دریافت

پایان نامه رشته مدیریت اجرایی، بررسی اثر بخشی
آموزش بهبود کیفیت مدیریت بر انگیزه پیشرفت مدیران مقطع متوسطه آموزش و
پرورش شهرستان اهوازچکیده:هدف پژوهش حاضر،
بررسي اثربخشي آموزش بهبود کیفیت مدیریت بر انگیزه پیشرفت مدیران مقطع
متوسطه آموزش و پرورش شهر اهواز بود. نمونه اين تحقیق شامل 40 نفر از
مدیران آموزش و پرورش مقطع متوسطه شهر اهواز مي باشد که به صورت گمارش
تصادفی چند مرحله ای در دو گروه آزمایش و گواه تقسیم بندی شدند. طرح تحقیق
از نوع تجربی (آزمايشي – ميداني) بوده و جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه
توصيف خود گيزلي استفاده گردید. جهت تجزيه و تحلیل داده ها از آمار توصيفي
(فراواني، درصد، ميانگين، انحراف معيار) و آمار استنباطي از آزمون
(کوواریانس) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که آموزش بهبود کیفیت
مدیریت بر انگیزه پیشرفت مدیران مقطع متوسطه آموزش و پرورش شهر اهواز تاثیر
دارد و می تواند انگیزه پیشرفت مدیران را افزایش دهد (0/05= a).واژه های کلیدي: انگیزه پیشرفت، مدیریت استرس، مدیریت زمان، توانمند سازی کارکنان، مدیریت کیفیت جامع فهرست مطالب:چکیده     فصل اول: کلیات پژوهش     1-1) مقدمه     1-2) بیان مسئله پژوهش     1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش     1-4) هدف پژوهش     1-5) سوال پژوهش     1-6) فرضیه پژوهش     1-7) تعاریف واژگان واصطلاحات    فصل دوم: سوابق وپیشینه ی پژوهش    2-1) بخش اول: باز نگری پیشینه ی پژوهش   2-1-1)  مقدمه     2-1-2) تعریف انگیزه و انگیزش     2-1-3) زمینه های تاریخی مطالعه ی انگیزش     2-1-4) نظریه های انگیزش      2-1-5) پیدایش دیدگاه های جدید     2-1-6) انگیزه پیشرفت یا نیاز به پیشرفت     2-1-7) اهمیت اجتماعی و تربیتی انگیزه پیشرفت     2-1-8) عوامل فرهنگی و انگیزه پیشرفت     2-1-9) جنسیت و انگیزه پیشرفت     2-2) بخش دوم:زیر بنای تئوریکی موضوع پژوهش      2-2-1) مبانی نظری انگیزه پیشرفت     2-2-2) مبانی نظری مهارت های مدیران     2-2-2-1) مهارت های مدیران     2-2-2-2) توانمند سازی مدیریت     2-2-2-3) مدیریت کیفیت جامع     2-2-2-4) مدیریت استرس     2-2-2-5) مدیریت زمان     2-2-3) دیدگاه های موجود انگیزش در آموزش و پرورش     2-2-4) دیدگاه های موجود درزمینه ی آموزش مهارتهای مدیریت     2-2-4-1) فرآیند آموزش مدیران و نقش آن در بهبود مدیریت     2-2-4-2) نقش آموزش دربهبود مدیریت     2-2-4-3) توانمندسازی در آموزش و پرورش و مدیریت     2-2-4-4) مدیریت استرس     2-2-4-5) مدیریت زمان     2-2-4-6) مدیریت کیفیت جامع     2-2-3) پیشینه ی تحقیقات انجام شده (خارجی و داخلی)     فصل سوم: روش انجام پژوهش      3-1) مقدمه     3-2) جامعه آماری     3-3) حجم نمونه وروش نمونه گیری     3-4) ابزارهای اندازه گیری و جمع آوری اطلاعات     3-5) روش پژوهش     3-6) شیوه اجرای پژوهش     3-7) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات     فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها     4-1) مقدمه     4-2) یافته های توصیفی     4-3) یافته های مربوط به فرضیه پژوهش     4-4) یافته های جانبی     فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری     5-1) نتیجه گیری     5-2) محدودیت های پژوهش     5-3) پیشنهادهای پژوهش     منابع و ماخذ     منابع فارسی     منابع غیر فارسی     پیوست     چکیده انگلیسیفهرست جداول:جدول2-1) عوامل رفتار انگیزشی کتل     جدول2-2) شیوه هایی را که معلمان برای نشان دادن علاقه مندی خود به کارشان به کار می  برند جدول2-3) روشها و فنون توسعه منابع انسانی    جدول2-4) ثبت وتنظیم برنامه های کاری    جدول3-1) توزیع آزمودنی ها بر حسب مدرک تحصیلی مدیران    جدول3-2) توزیع آزمودنی ها بر حسب سابقه مدیریت    جدول3-3) توزیع ازمودنی ها بر حسب جنسیت مدیران    جدول3-4) نمره های انگیزه ی پیشرفت گروه های شغلی مختلف درمقیاس انگیزه ی پیشرفت گیزلی     جدول3-5) پایایی آزمون    جدول3-6) دیاگرام طرح تحقیق     جدول4-1) میانگین، انحراف معیار، نمراتانگیزه ی پیشرفت گروه های ازمایش و گواه در مراحل پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری    جدول4-2) آزمون همگنی واریانس ها لوین    جدول4-3) نتایج تحلیل کوواریانس یک متغیری (انکوا) روی نمرات (پیش آزمون- پس آزمون) آزمون انگیزه پیشرفت گروه های آزمایش وگواه    جدول4-4) نتایج تحلیل کوواریانس یک متغیری (انکو) روی نمرات (پیش آزمون- پیگیری) آزمون انگیزه پیشرفت گروه های آزمایش و گواه     جدول4-5)
نتایج تحلیل کوواریانس یک متغیری (آنکوا) روی نمرات (پیش آزمون و پس
آزمون) آزمون انگیزه ی پیشرفت گروهای آزمایش وگواه با کنترل مدرک
تحصیلی     جدول 4-6) نتایج تحلیل کوواریانس یک متغیری (آنکوا) روی
نمرات (پیش آزمون و پس آزمون) نمرات انگیزه ی پیشرفت گروهای آزمایش و گواه
با کنترل سابقه مدیریت     جدول4-7) نتایج تحلیل کوواریانس یک
متغیری(آنکوا) روی نمرات (پیش آزمون و پس آزمون) نمرات انگیزه ی پیشرفت
گروهای آزمایش و گاه با کنترل جنسیت مدیران     فهرست نمودارها:نمودار2-1) تهیه روند نمای شغلی    نمودار2-2) الویت های وظایف    نمودار2-3) برقراری تعادل میان وظایف روزانه    نمودار2-4) برنامه ریزی دراز مدت    نمودار2-5) رسیدگی به پرونده ها    نمودار2-6) گزینش اطلاعات    نمودار2-7) تفکر درباره ی جلسه    نمودار2-8) جلوگیری از انحراف جلسه    نمودار4-1) مقایسه دو گروه آزمایش و کنترل به تفکیک پیش آزمون، پس آزمون،آزمون پیگیری در نمرات انگیزه پیشرفت مدیران

دسته بندی: علوم انسانی » مدیریت
تعداد مشاهده:
615
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: docx, doc, pdf, ppt
تعداد صفحات: 155

حجم فایل:7,525
کیلوبایت

 قیمت:

15,000 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

راهنمای استفاده:
مناسب جهت استفاده تمام دانشجویان رشته مدیریت

محتوای فایل دانلودی:

فایل پایان نامه در قالب فایل word و قابل ویرایش به همراه فایل PDF در 155 صفحهفایل پروپوزال در قالب فایل word و قابل ویرایش در 29 صفحهفایل پاورپوینت جهت ارائه و قابل ویرایش در 58 صفحه

برچسب ها:
دانلود پایان نامه مدیریتپایان نامهمدیریتمدیریت اجراییپایان نامه مدیریت اجراییدانلود پروپوزال مدیریتپایان نامه رشته مدیریت اجراییپایان نامه مدیریتپروپوزال مدیریت اجراییبررسی اثر بخشی آموزش بهبود کیفیت مدیریتتاثیر آموزش بر انگیزه پی

به اشتراک بگذارید:

 • بررسی پروژه گرافیکی بارش برف و باران با C++

  بررسی پروژه گرافیکی بارش برف و باران با C++ دریافت بررسی پروژه گرافیکی بارش برف و باران با C++ دسته بندي : فنی و مهندسی » کامپیوتر و IT جزئیات و دریافت دکمه های کنترلی :R : بارانS : برفH…

 • پاورپوینت مزایای نمای خشک

  پاورپوینت مزایای نمای خشک دریافت پاورپوینت مزایای نمای خشک دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع مزایای نمای خشک،با فرمت ppt و در 52 اسلاید قابل ویرایشبخشی از پاورپوینت :در دنیای امروزی…

 • شیپ فایل حوضه آبریز گاوخونی

  شیپ فایل حوضه آبریز گاوخونی دریافت شیپ فایل حوضه آبریز گاوخونی دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت نقشه ی حوضه آبریز گاوخونیحوضه آبریز گاوخونی، یکی از زیرحوضه های حوضه آبریز فلات مرکزی می باشد. این حوضه،…

 • شیپ فایل حوضه آبریز هیرمند

  شیپ فایل حوضه آبریز هیرمند دریافت شیپ فایل حوضه آبریز هیرمند دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت نقشه ی حوضه آبریز  هیرمندحوضه آبریز هیرمند، یکی از زیرحوضه های حوضه آبریز مرزی شرق می باشد. این حوضه،…

 • پروژه از اعتیاد زنان تا نا بسامانی خانواده

  پروژه از اعتیاد زنان تا نا بسامانی خانواده دریافت پروژه از اعتیاد زنان تا نا بسامانی خانواده دسته بندي : علوم انسانی » علوم اجتماعی جزئیات و دریافت رمز فایل: www.aryafile.irچكيده:اعتياد به مواد مخدر يكي از انحرافات شايع عصر حاضر…

 • تحقیق فال سال 95 و ۲۰۱۶ میلادی : این سال برای شما چگونه خواهد بود؟

  تحقیق فال سال 95 و ۲۰۱۶ میلادی : این سال برای شما چگونه خواهد بود؟ دریافت تحقیق فال سال 95 و ۲۰۱۶ میلادی : این سال برای شما چگونه خواهد بود؟ دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم…

 • پاورپوینت معماری هایتک و اکوتک

  پاورپوینت معماری هایتک و اکوتک دریافت پاورپوینت معماری هایتک و اکوتک دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع معماری هایتک و اکوتک،با فرمت ppt و در 65 اسلاید قابل ویرایشبخشی از پاورپوینت…

 • نقشه ی جهت شیب شهرستان استهبان

  نقشه ی جهت شیب شهرستان استهبان دریافت نقشه ی جهت شیب شهرستان استهبان دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان استهبان (واقع در استان فارس)نقشه ی جهت، 8 جهت جغرافیایی 45…

 • پروپوزال رشته مدیریت رشته MBA

  پروپوزال رشته مدیریت رشته MBA دریافت پروپوزال رشته مدیریت رشته MBA دسته بندي : عمومی » پروپوزال جزئیات و دریافت پروپوزال مدیریت رشته MBA، ( مناسب برای درس روش تحقیق مقطع کارشناسی ارشد )این فایل یک نمونه پروپوزال آماده و…

 • پاورپوینت آشنایی با ساختار و رويكردهاي كتابهاي درسي رياضي دوره ابتدايي

  پاورپوینت آشنایی با ساختار و رويكردهاي كتابهاي درسي رياضي دوره ابتدايي دریافت پاورپوینت آشنایی با ساختار و رويكردهاي كتابهاي درسي رياضي دوره ابتدايي دسته بندي : عمومی » پاورپوینت جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع آشنایی با ساختار و…

 • نقشه کاربری اراضی شهرستان خرمدره

  نقشه کاربری اراضی شهرستان خرمدره دریافت نقشه کاربری اراضی شهرستان خرمدره دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان خرمدره (واقع در استان زنجان)مشخصات سیستم تصویر:Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984Datum:    D_WGS_1984Prime Meridian: GreenwichAngular Unit:…

 • پاورپوینت فنون اقناع پایه دهم

  پاورپوینت فنون اقناع پایه دهم دریافت پاورپوینت فنون اقناع پایه دهم دسته بندي : پاورپوینت مدارس » کلاس دهم جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت پایه دهم با موضوع فنون اقناع ،در قالب ppt و در 9 اسلاید، قابل ویرایش.مناسب برای…

 • نقشه ی بخش های شهرستان بوکان

  نقشه ی بخش های شهرستان بوکان دریافت نقشه ی بخش های شهرستان بوکان دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت بخش های شهرستان بوکان (واقع در استان آذربایجان غربی)این فایل در محیط نرم افزار جی آی اس…

 • پاورپوینت درس Collocations زبان انگلیسی کلاس دوازدهم

  پاورپوینت درس Collocations زبان انگلیسی کلاس دوازدهم دریافت پاورپوینت درس Collocations زبان انگلیسی کلاس دوازدهم دسته بندي : پاورپوینت مدارس » کلاس دوازدهم جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت پایه دوازدهم با موضوع درس Collocations زبان انگلیسی ،در قالب ppt و…

 • كتاب الكترونيكي در مورد PCR و Real-Time PCR

  كتاب الكترونيكي در مورد PCR و Real-Time PCR دریافت كتاب الكترونيكي در مورد PCR و Real-Time PCR دسته بندي : علوم پایه » زیست شناسی جزئیات و دریافت توضیحات:همانطور که از معنی واژه بر می آيد مفهوم Real-time PCR   مشاهده…

 • تحقیق در مورد ضرورت استاندارد و شرايط آن

  تحقیق در مورد ضرورت استاندارد و شرايط آن دریافت تحقیق در مورد ضرورت استاندارد و شرايط آن دسته بندي : علوم انسانی » اقتصاد جزئیات و دریافت قسمتی از متن كيفيت مطلوب كالا و انجام صحيح خدمت از زمان آشنايي…

 • پاورپوینت شناخت کلی شهر کرج و ناحیه آن

  پاورپوینت شناخت کلی شهر کرج و ناحیه آن دریافت پاورپوینت شناخت کلی شهر کرج و ناحیه آن دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع شناخت کلی شهر کرج و ناحیه آن،با فرمت…

 • متالوگرافي، سختي سنجي، ميكروسختي سنجي، تمپر چدن هاي سفيد

  متالوگرافي، سختي سنجي، ميكروسختي سنجي، تمپر چدن هاي سفيد دریافت متالوگرافي، سختي سنجي، ميكروسختي سنجي، تمپر چدن هاي سفيد دسته بندي : فنی و مهندسی » مواد و متالوژی جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع متالوگرافي، سختي سنجي، ميكروسختي…

 • نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان سرپل ذهاب

  نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان سرپل ذهاب دریافت نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان سرپل ذهاب دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت نقشه ی رستری ارتفاع شهرستان سرپل ذهاب (واقع در استان کرمانشاه)- نقشه مدل…

 • پاورپوینت خلاصه کتاب بازاریابی و مدیریت بازار تالیف حسن الوداري

  پاورپوینت خلاصه کتاب بازاریابی و مدیریت بازار تالیف حسن الوداري دریافت پاورپوینت خلاصه کتاب بازاریابی و مدیریت بازار تالیف حسن الوداري دسته بندي : علوم انسانی » مدیریت جزئیات و دریافت قسمتی از متن:این درس یکی از شاخه های مهم…

 • گزارش کارآزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات؛ دستگاه بالانسینگ استاتیکی و دینامیکی

  گزارش کارآزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات؛ دستگاه بالانسینگ استاتیکی و دینامیکی دریافت گزارش کارآزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات؛ دستگاه بالانسینگ استاتیکی و دینامیکی دسته بندي : فنی و مهندسی » مکانیک جزئیات و دریافت مقدمه:دستگاه بالنسینگ TM-170برای تشریح بالانسینگ به کار می…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان مرند

  شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان مرند دریافت شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان مرند دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت نقشه ی مرز شهرستان مرنددر جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:- نام شهرستان- مرکز…

 • پروژه برنامه راه اندازی lcd

  پروژه برنامه راه اندازی lcd دریافت پروژه برنامه راه اندازی lcd دسته بندي : فنی و مهندسی » برق، الکترونیک، مخابرات جزئیات و دریافت پروژه برنامه راه اندازی lcdدارای تک تک فایل هها اجرای برای نرم افزار Proteus همراه فایل…

 • پروپوزال رشته مدیریت اجرائی گرایش استراتژیک

  پروپوزال رشته مدیریت اجرائی گرایش استراتژیک دریافت پروپوزال رشته مدیریت اجرائی گرایش استراتژیک دسته بندي : عمومی » پروپوزال جزئیات و دریافت پروپوزال مدیریت اجرائی گرایش استراتژیک( مناسب برای درس روش تحقیق مقطع کارشناسی ارشد )این فایل یک نمونه پروپوزال…

 • پاورپوینت مدیریت روابط مشتری

  پاورپوینت مدیریت روابط مشتری دریافت پاورپوینت مدیریت روابط مشتری دسته بندي : علوم انسانی » مدیریت جزئیات و دریافت مقدمه:مجموعه کاملی از فرآیندها و تکنولوژی‌ها برای مدیریت ارتباط با مشتریان فعلی و بالقوه و دست اندرکاران کسب و کار در…

 • تحقیق سكه شناسي يكي از شاخص هاي شناسايي ميراث فرهنگي ملل مختلف

  تحقیق سكه شناسي يكي از شاخص هاي شناسايي ميراث فرهنگي ملل مختلف دریافت تحقیق سكه شناسي يكي از شاخص هاي شناسايي ميراث فرهنگي ملل مختلف دسته بندي : علوم انسانی » تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت مقدمه:سكه شناسي بخشي…

 • تحقیق نظریه ها و روش های مشاوره خانواده

  تحقیق نظریه ها و روش های مشاوره خانواده دریافت تحقیق نظریه ها و روش های مشاوره خانواده دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت تحقیق نظریه ها و روش های مشاوره خانواده توضیحات محصول…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بیله سوار

  شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بیله سوار دریافت شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بیله سوار دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت نقشه ی محدوده سیاسی شهرستان بیله سوار (واقع در استان اردبیل). این شیپ فایل در…

 • پروژه محاسبه مساحت اشکال هندسی در (سی شارپ ، #C)

  پروژه محاسبه مساحت اشکال هندسی در (سی شارپ ، #C) دریافت پروژه محاسبه مساحت اشکال هندسی در (سی شارپ ، #C) دسته بندي : وب و برنامه نویسی » Csharp جزئیات و دریافت پروژه محاسبه مساحت اشکال هندسی با (سی…

 • تحقیق کارکردهای بیمه در ایران

  تحقیق کارکردهای بیمه در ایران دریافت تحقیق کارکردهای بیمه در ایران دسته بندي : علوم انسانی » بیمه جزئیات و دریافت مقدمه:پيدايش نهاد بيمه و تحول و گسترش چشمگير آن در جهان و از جمله در ايران ، مسئله‌اي است…

 • پروژه حل معادله درجه ۲ در زبان C++

  پروژه حل معادله درجه ۲ در زبان C++ دریافت پروژه حل معادله درجه ۲ در زبان C++ دسته بندي : فنی و مهندسی » کامپیوتر و IT جزئیات و دریافت توضیحات:پروژه حل معادله درجه ۲ در زبان C++ مناسب برای…

 • تحقیق آیین نامه وکلای حرفه ای کشور های غضو اتحادیه اروپا

  تحقیق آیین نامه وکلای حرفه ای کشور های غضو اتحادیه اروپا دریافت تحقیق آیین نامه وکلای حرفه ای کشور های غضو اتحادیه اروپا دسته بندي : علوم انسانی » حقوق جزئیات و دریافت رمز فایل: www.aryafile.irقسمتی از متن:وكيل بايد از…

 • تحقیق میکروسکوپ

  تحقیق میکروسکوپ دریافت تحقیق میکروسکوپ دسته بندي : علوم پایه » زیست شناسی جزئیات و دریافت تحقیق میکروسکوپ؛ 14 صفحه و قابل ویرایش.همیشه دیدن اجسام با چشم امکان‌پذیر نیست، بعضی از اجسام هستند که برای دیدن آن‌ها باید از وسیله‌ای…

 • تحقیق نجوم

  تحقیق نجوم دریافت تحقیق نجوم دسته بندي : علوم پایه » فیزیک جزئیات و دریافت تحقیق نجوم؛ 38 صفحه و قابل ویرایشعطارد نزدیک ترین سیاره منظومه شمسی به خورشید است دمای آن بسیار بالا و مساحت ان کوچک است. هر…

 • جزوه جغرافیای سیاسی(1)رشته جغرافیا

  جزوه جغرافیای سیاسی(1)رشته جغرافیا دریافت جزوه جغرافیای سیاسی(1)رشته جغرافیا دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت جزوه  جغرافیای سیاسی(1)رشته جغرافیا توضیحات محصول :جزوات خلاصه منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته جغرافیا به طور کامل به همراه مجموعه…