جزوه مکانیک سیالات مهندسی عمران

جزوه مکانیک سیالات مهندسی عمران

دریافت

جزوه مکانیک سیالات مهندسی عمران

دسته بندي : فنی و مهندسی » عمران

جزئیات و دریافت

جزوه مکانیک سیالات مهندسی
عمران

 

جزوات آمادگی آزمون
کارشناسی ارشد سراسری رشته عمران ویژه کنکور – به همراه تست ها و پاسخ

فصل نهم: کیمکان یس الات
با کمک نکات موجود در متن و تمرینات کتاب استریتر:
………………………….. …… 433

صفحه مسطح
مایل:………………………………………………………………………………………………………….435

مجموعه تست
……………………………………………………………………………………………………………….438

مجموعه تست
……………………………………………………………………………………………………………….443

مجموعه تست
……………………………………………………………………………………………………………..
446

مجموعه تست
……………………………………………………………………………………………………………..451

مجموعه تست ……………………………………………………………………………………………………………..454

مجموعه تست
……………………………………………………………………………………………………………..458

مجموعه تست
……………………………………………………………………………………………………………..
460

مجموعه تست
……………………………………………………………………………………………………………..
463

مجموعه تست
……………………………………………………………………………………………………………..
465

مجموعه تست
……………………………………………………………………………………………………………..470

پاسخنامه
………………………………………………………………………………………………………………..
… 472

پاسخنامه………………………………………………………………………………………………………………..
….. 476

پاسخنامه………………………………………………………………………………………………………………..
….. 479

پاسخنامه………………………………………………………………………………………………………………..
….. 482

پاسخنامه………………………………………………………………………………………………………………..
….. 484

پاسخنامه………………………………………………………………………………………………………………..
….. 487

مجموعه تست
……………………………………………………………………………………………………………….489

پاسخنامه………………………………………………………………………………………………………………..
….. 492

پاسخنامه………………………………………………………………………………………………………………..
….. 494

پاسخنامه………………………………………………………………………………………………………………..
….. 499

 

 

فصل اول : 

در درس مکانیک تحلیلی که
مربوط به حرکت اجسام صلب بود , با اصول و قـوانین نیـوتن , پایسـتگی تکانـه ,
انـرژي و

تکانه ي زاویه اي به خوبی
آشنا شدیم و آنها را در حل مسایل مربوطه بکار بریم . مکانیک سیالات نیـز بخشـی از
علـم

مکانیک است که در آن
استاتیک و دینامیک مایعات و گازها مطالعه میشود .اگرچه این مطالعات نیز مانند
مکانیک اجسام

صلب بر اساس قوانین اصلی
مکانیک استوار است ولی دو فرق عمده و مهم بین این دو مکانیک وجود دارد:

1. خواص و ویژگیهاي سیالات
با جامدات متفاوت است و این ویژگی ها اغلب با حرکت سیال تغییر می کند
.

2. در مکانیک جامدات معمولا
حرکت اجسامی با جرم و ابعاد مشخص بررسی میشود ولی در مکانیک سیالات مطالعـه ي

حرکت پیوسته ي سیال , به
صورت یک جریان مورد نظر می باشد. به بیان دیگر در مکانیک اجسام صلب مسیر حرکـت

ذره مشخص است ولی در
مکانیک سیالات این مسیر نا مشخص و امکان مطالعه ي حرکت ذره ي منفرد وجود ندارد .
در

نتیجه با توجه به نکات
بالا حل کامل معادلات حرکت سیالات معمولا امکان پذیر نیست و در معادلات نظري آن
ضروري

است که فرض هایی در نظر
گرفته شود تا در عمل این معادلات به معادلات آسانتري تبدیل شـود . بنـابراین
اسـتفاده از

نتایج نظري بدست آمده
هنگامی مسیر خواهد شد که آنها را با آزمایشهاي تجربی تصحیح و تکمیل کرد .

خواص سیال: 

خواص لزجت و چگالی در
جریان درون کانالهاي باز و بسته و جریان در اطراف اجسام شناور در سیال نقـش اصـلی
را در

مکانیک سیالات ایفا می
کنند.

محیط پیوسته: 

در بررسی جریان سیالات ,
ساختمان واقعی مولکولی را می توان به شکل یک فضــاي پیوسته در نظـر گرفـت کـه آن
را

محیط پیوسته می نامند .
به عنوان مثال , سرعت در هر نقطه در فاصله بین دو مولکول برابر با صفر است و زمانی
داراي

سرعت می شود که مولکولی
دیگر این فاصله خالی را اشغال کنـد . در محاسبه ي ویژگیهاي سیال , می تـوان عـلاوه
بـر

نظریه ي مولکـولی همـراه
با حرکات مولکولی ,روابط پیوستـگی را نیز مورد استفاده قرار دارد. در گازهاي
رقیـق، ماننـد

آتمسفر در ارتفاع 80 km از سطح دریا، از
نسبت مسیر پویش آزاد متوسط گاز به عنوان یکـی از مشخصـه هـاي طـولی»

جسم یا مجراي عبور گاز
جهت تشخیص نوع جریان استفاده به عمل می آید. هنگامی که نسـبت مـذکور خیلـی کوچـک

باشد، رفتار جریان گاز را
دینامیک گاز میگویند و رفتار لحظات بعدي را جریان لغزش می نامند. 

نکته مهم: وقتی که این
نسبت خیلی زیاد باشد حرکت را جریان آزاد مولکولی می نامند. 

مسیر پویش آزاد: 

مسیر پویش آزاد مسافت
متوسطی است که یک مولکول بین دو برخورد متوالی طی می کند. 

تعریف سیال: 

سیال ماده اي است که در
اثر تنش برشی حتی ناچیز به طور دائم تغییر شکل می دهد . تـنش برشـی متوسـط برابـر
بـا

تقسیم نیروي برشی بر سطح
است .

مجموعه تست 

1 – افزایش
(head) در پمپ گریز از مرکز از رابه زیر پیروي میکند: 

در اینجا Q دبی حجمی و
a و b مقادیر ثابتی
هستند. بلندا (head) ایجاد شده براي دو پمپ گریـز

از مرکز همسان که به طور
سري (متوالی) نصب شدهاند، چقدر خواهد بود؟ 

 2 ( (1

3 ) دو برابر میشود 4) 

2 – سیالی با منحنی جریان
زیر از داخل لو لهاي به قطر D و به طول
L عبور میکند. اگر دبی جریـان

دو برابر شود، افت فشار
در لوله چگونه تغییر میکند؟ 

1 ) نصف میشود 2 ) تغییر
نمیکند 

3 ) دو برابر میشود 4) کمتر
از دو برابر تغییر میکند 

3- فشار مطلق در بالاي سطح
یک مایع در یک ظرف بسته 15KPa – میباشد. تقریباً در
چه عمقی

از مایع فشار صفر میباشد؟
(چگالی مایع S =
5/1 ) میباشد 

 10/0 ( 4 100 (0/ 3 (0/1 2 10 (0/ 1

4 – بار انرژي موردنیاز یک
پمپ براساس فرمول برنولی 5 متر به دسـت آمـده اسـت. اگـر میـزان

جریان آب از این پمپ 20
کیلوگرم بر ثانیه باشد، توان پمپ چند وات خواهد بود ( ) 

 981/0 ( 4 9810 ( 3 81/9 2 ( 981 1 (

5 – یک جت آب با سرعت 3/6
متر بر ثانیه از دهانهي یک لوله به قطـر 50 mm بـه صـورت افقـی

خارج وبه یک صفحهي ساکن
عمود بر آن برخورد میکند. نیروي وارد بر صفحه چند نیوتن میباشد؟ 

 4 (0 124 3 (3/ 75/24 2 ( 89/77 (1

6 – کدام یک از جریانهاي
زیر ویسکوز نیست؟ 

1) جریان روي سطح 2) جریان
در لوله 3 ) جریان در کانال 4 ) جریان باد

7 – سطح سیالی که در یک
بشکه قرار گرفته داراي شیب است. شـتاب حرکـت ایـن

بشکه چند برابر g میباشد؟ 

 4 (1/0 20 ( 3 2 (2/0 10 (1

دسته بندی: فنی و مهندسی » عمران
تعداد مشاهده:
91
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: pdf
تعداد صفحات: 499

حجم فایل:9,434
کیلوبایت

 قیمت:

12,900 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

محتوای فایل دانلودی:

نوع فایل:Pdfسایز :9.03 MB تعداد صفحه:499

برچسب ها:
دانلود جزوه مکانیک سیالات مهندسی عمرانجزوه مکانیک سیالات مهندسی عمراندانلود مکانیک سیالات مهندسی عمراندانلود جزوه کنکور فروشگاه اینترنتی کسب درآمد اینترنتی کسب درآمد از اینترنت همکاری در فروش فایل سیستم فروشگاه دهی کارافرینی کسب

به اشتراک بگذارید:

 • کتاب Vibrations of Elastic Systems With Applications to MEMS and NEMS

  کتاب Vibrations of Elastic Systems With Applications to MEMS and NEMS دریافت کتاب Vibrations of Elastic Systems With Applications to MEMS and NEMS دسته بندي : فنی و مهندسی » مکانیک جزئیات و دریافت دانلود کتاب Vibrations of Elastic Systems…

 • پاورپوینت ایمنی و حفاظت در مقابل آتش سوزی

  پاورپوینت ایمنی و حفاظت در مقابل آتش سوزی دریافت پاورپوینت ایمنی و حفاظت در مقابل آتش سوزی دسته بندي : علوم پزشکی » طب کار و ایمنی جزئیات و دریافت بخشی از متن:• احتراق عبارتست از تركيب سريع اكسيژن با…

 • نقشه بخش های شهرستان رامیان

  نقشه بخش های شهرستان رامیان دریافت نقشه بخش های شهرستان رامیان دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت بخش های شهرستان رامیان (واقع در استان گلستان)این فایل در محیط نرم افزار جی آی اس قابل نمایش و…

 • زندگینامه شهید مهندس جواد تندگویان

  زندگینامه شهید مهندس جواد تندگویان دریافت زندگینامه شهید مهندس جواد تندگویان دسته بندي : علوم انسانی » تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت بخشی از متن اصلی :واد تندگويان درسپيده‌دم روز 26 خرداد سال 1329 هجري شمسي پا به عرصه…

 • متره و برآورد كامل يك ساختمان 3 طبقه همراه با پلان معماري

  متره و برآورد كامل يك ساختمان 3 طبقه همراه با پلان معماري دریافت متره و برآورد كامل يك ساختمان 3 طبقه همراه با پلان معماري دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت اين فايل شامل متره…

 • تحقیق بررسی انرژی هسته ای

  تحقیق بررسی انرژی هسته ای دریافت تحقیق بررسی انرژی هسته ای دسته بندي : علوم پایه » شیمی جزئیات و دریافت مقدمه:انرژي يکي از مهمترين نياز هاي جامعه امروزي است، از آنجايي که استحصال انرژي از منابع سوخت فسيلي براي…

 • سورس برنامه ارزیابی عبارات محاسباتی به زبان ويژوال بيسيك (VB)

  سورس برنامه ارزیابی عبارات محاسباتی به زبان ويژوال بيسيك (VB) دریافت سورس برنامه ارزیابی عبارات محاسباتی به زبان ويژوال بيسيك (VB) دسته بندي : وب و برنامه نویسی » Visual Basic جزئیات و دریافت توضیحات:این پروژه با استفاده از نمودار…

 • تحقیق در مورد بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی

  تحقیق در مورد بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی دریافت تحقیق در مورد بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی دسته بندي : علوم انسانی » علوم اجتماعی جزئیات و دریافت چکیده:سطح بالای نرخ بیکاری چالشی است که توجه اکثر کارشناسان بازار کار را به…

 • پاورپوینت مرمت کاروانسرا حسین خانی

  پاورپوینت مرمت کاروانسرا حسین خانی دریافت پاورپوینت مرمت کاروانسرا حسین خانی دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع مرمت کاروانسرا حسین خانی،با فرمت ppt و در 160 اسلاید قابل ویرایشفهرست مطالبکاروان سرای…

 • پاورپوینت پرسشواره درس اول زبان کلاس یازدهم

  پاورپوینت پرسشواره درس اول زبان کلاس یازدهم دریافت پاورپوینت پرسشواره درس اول زبان کلاس یازدهم دسته بندي : پاورپوینت مدارس » کلاس یازدهم جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت پایه یازدهم با موضوع پرسشواره درس اول زبان ،در قالب ppt و…

 • راهكارهاي توسعه و پيشرفت بر اساس الگوي جامعه اسلامي ايراني

  راهكارهاي توسعه و پيشرفت بر اساس الگوي جامعه اسلامي ايراني دریافت راهكارهاي توسعه و پيشرفت بر اساس الگوي جامعه اسلامي ايراني دسته بندي : علوم انسانی » معارف اسلامی جزئیات و دریافت مقاله راهكارهاي توسعه و پيشرفت  بر اساس الگوي جامعه…

 • تحقیق نکاتی اصولی و لازم جهت برنامه ریزی ورزشی

  تحقیق نکاتی اصولی و لازم جهت برنامه ریزی ورزشی دریافت تحقیق نکاتی اصولی و لازم جهت برنامه ریزی ورزشی دسته بندي : علوم انسانی » تربیت بدنی جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع نکاتی اصولی و لازم جهت برنامه…

 • پاورپوینت فصل اول علوم تجربی هفتم

  پاورپوینت فصل اول علوم تجربی هفتم دریافت پاورپوینت فصل اول علوم تجربی هفتم دسته بندي : پاورپوینت مدارس » کلاس هفتم جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت پایه هفتم با موضوع فصل اول علوم تجربی ،در قالب ppt و در 17…

 • تحقیق در مورد انبارداري (ليست گيري)

  تحقیق در مورد انبارداري (ليست گيري) دریافت تحقیق در مورد انبارداري (ليست گيري) دسته بندي : علوم انسانی » حسابداری جزئیات و دریافت قسمتی از متن:ليست گيري:ليست كامل موجودي:كه در آن تمام اجناس و كالاها براساس اينكه بواسطه شماره كارت…

 • پاورپوینت آشنایی با آزمون فروبری یا سختی سنجی نانو (Nano Indentation Testing)

  پاورپوینت آشنایی با آزمون فروبری یا سختی سنجی نانو (Nano Indentation Testing) دریافت پاورپوینت آشنایی با آزمون فروبری یا سختی سنجی نانو (Nano Indentation Testing) دسته بندي : فنی و مهندسی » مواد و متالوژی جزئیات و دریافت بخشی از…

 • تحقیق مقایسه میزان توانمندی فنی ،ادراکی ،انسانی مدیران زن و مرد

  تحقیق مقایسه میزان توانمندی فنی ،ادراکی ،انسانی مدیران زن و مرد دریافت تحقیق مقایسه میزان توانمندی فنی ،ادراکی ،انسانی مدیران زن و مرد دسته بندي : علوم انسانی » مدیریت جزئیات و دریافت مقدمه:اگر چه موضوع مدیریت همزاد زندگی انسان…

 • پاورپوینت جلبک

  پاورپوینت جلبک دریافت پاورپوینت جلبک دسته بندي : علوم پایه » زیست شناسی جزئیات و دریافت پاورپوینت جلبک؛ 73 اسلاید زیبا و قابل ویرایش.جلبک‌ها گیاه نیستند، آن ها نزدیک یا داخل آب زندگی می‌کنند و ریشه حقیقی ندارند. علم جلبک‌شناسی…

 • توسعه فساد و ماندگاری ماهی تازه و نرمتنان

  توسعه فساد و ماندگاری ماهی تازه و نرمتنان دریافت توسعه فساد و ماندگاری ماهی تازه و نرمتنان دسته بندي : فنی و مهندسی » شیلات جزئیات و دریافت دسته بندی: فنی و مهندسی » شیلات تعداد مشاهده: 130 مشاهده فرمت…

 • زندگی نامه و بررسی آثار هوشنگ سیحون

  زندگی نامه و بررسی آثار هوشنگ سیحون دریافت زندگی نامه و بررسی آثار هوشنگ سیحون دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت بخشی از متن:وی استاد دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران و سه دوره رئیس این…

 • پروپوزال رشته مدیریت پیشرفت و توسعه

  پروپوزال رشته مدیریت پیشرفت و توسعه دریافت پروپوزال رشته مدیریت پیشرفت و توسعه دسته بندي : عمومی » پروپوزال جزئیات و دریافت پروپوزال رشته مدیریت ( مناسب برای درس روش تحقیق مقطع کارشناسی ارشد )این فایل یک نمونه پروپوزال آماده…

 • تحقیق بررسی ادله وجود معاد

  تحقیق بررسی ادله وجود معاد دریافت تحقیق بررسی ادله وجود معاد دسته بندي : علوم انسانی » علوم اجتماعی جزئیات و دریافت دانلود تحقیق بررسی ادله وجود معاد،در قالب DOC و در 54 صفحه، قابل ویرایش، شامل:فهرست مطالب:مقدمهادله وجودمعادبرهان حكمتبرهان…

 • گزارش کارآموزی رشته كشاورزی، اداره حفظ نباتات استان فارس

  گزارش کارآموزی رشته كشاورزی، اداره حفظ نباتات استان فارس دریافت گزارش کارآموزی رشته كشاورزی، اداره حفظ نباتات استان فارس دسته بندي : فنی و مهندسی » کشاورزی و زراعت جزئیات و دریافت قسمتی از متن:کشاورزان معتقدند گوگرد برای جلوگیری از…

 • طرح توجیهی خدمات بينايي‌سنجي،چشم‌پزشكي و فروش لوازم و مواد چشم‌پزشكي

  طرح توجیهی خدمات بينايي‌سنجي،چشم‌پزشكي و فروش لوازم و مواد چشم‌پزشكي دریافت طرح توجیهی خدمات بينايي‌سنجي،چشم‌پزشكي و فروش لوازم و مواد چشم‌پزشكي دسته بندي : کارآفرینی » صنایع دارویی و پزشکی جزئیات و دریافت طر ح  توجیهی اقتصادی احداث بینایی سنجی:موضوع…

 • نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان دشتستان

  نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان دشتستان دریافت نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان دشتستان دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت نقشه ی رستری ارتفاع شهرستان دشتستان (واقع در استان بوشهر)- نقشه مدل رقومی ارتفاعی، یکی…

 • نقشه ی همبارش استان خراسان رضوی

  نقشه ی همبارش استان خراسان رضوی دریافت نقشه ی همبارش استان خراسان رضوی دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت نقشه ی خطوط همبارش استان خراسان رضویاین فایل در محیط نرم افزار GIS قابل نمایش و قابل…

 • سود هر سهم بحث چالش ها و فرصت ها

  سود هر سهم بحث چالش ها و فرصت ها دریافت سود هر سهم بحث چالش ها و فرصت ها دسته بندي : علوم انسانی » حسابداری جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع سود هر سهم بحث چالش ها و…

 • نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان هرسین

  نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان هرسین دریافت نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان هرسین دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت نقشه ی رستری ارتفاع شهرستان هرسین (واقع در استان کرمانشاه)- نقشه مدل رقومی ارتفاعی، یکی…

 • پاورپوینت درس سوم انسان و محیط زیست کلاس یازدهم

  پاورپوینت درس سوم انسان و محیط زیست کلاس یازدهم دریافت پاورپوینت درس سوم انسان و محیط زیست کلاس یازدهم دسته بندي : پاورپوینت مدارس » کلاس یازدهم جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت پایه یازدهم با موضوع درس سوم انسان و…

 • تم پاورپوینت مکانیک

  تم پاورپوینت مکانیک دریافت تم پاورپوینت مکانیک دسته بندي : عمومی » گوناگون جزئیات و دریافت دانلود مجموعه  4 قالب یا تم پاورپوینت آماده برای مکانیکقالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه، پروپوزال، سمینار و …اسلاید…

 • دانلود پاورپوینت حسابداری زیست محیطی

  دانلود پاورپوینت حسابداری زیست محیطی دریافت دانلود پاورپوینت حسابداری زیست محیطی دسته بندي : علوم انسانی » حسابداری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع حسابداری زیست محیطی،در قالب ppt و در 63 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:فهرست مطالب:مقدمهتاریخچه دلایل سودمندی…

 • نقشه کاربری اراضی شهرستان شازند

  نقشه کاربری اراضی شهرستان شازند دریافت نقشه کاربری اراضی شهرستان شازند دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان شازند (واقع در استان مرکزی)مشخصات سیستم تصویر:Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984Datum:    D_WGS_1984Prime Meridian: GreenwichAngular Unit:…

 • تحقیق در مورد نقش سيستم هاي اطلاعاتي و تكنولوژي در مديريت زنجيره تأمين

  تحقیق در مورد نقش سيستم هاي اطلاعاتي و تكنولوژي در مديريت زنجيره تأمين دریافت تحقیق در مورد نقش سيستم هاي اطلاعاتي و تكنولوژي در مديريت زنجيره تأمين دسته بندي : علوم انسانی » مدیریت جزئیات و دریافت قسمتی از متن:مقدمهسرعت…

 • پروپوزال رشته مدیریت اجرایی گرایش استراتژی

  پروپوزال رشته مدیریت اجرایی گرایش استراتژی دریافت پروپوزال رشته مدیریت اجرایی گرایش استراتژی دسته بندي : عمومی » پروپوزال جزئیات و دریافت پروپوزال مدیریت اجرایی گرایش استراتژی، ( مناسب برای درس روش تحقیق مقطع کارشناسی ارشد )این فایل یک نمونه…

 • پاورپوینت شهر و شهر نشینی پیش از اسلام

  پاورپوینت شهر و شهر نشینی پیش از اسلام دریافت پاورپوینت شهر و شهر نشینی پیش از اسلام دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع شهر و شهر نشینی پیش از اسلام،با فرمت…

 • تحقیق مباني اقتصاد اسلامي

  تحقیق مباني اقتصاد اسلامي دریافت تحقیق مباني اقتصاد اسلامي دسته بندي : علوم انسانی » حسابداری جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع مباني اقتصاد اسلامي،در قالب Word و در 24 صفحه قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق :قبل از قرن…